موسسه ثبت ثمین ارائه کننده خدمات ثبت شرکت، ثبت برند، انجام تغییرات شرکت، ثبت اختراع، اخذ کارت بازرگانی

ثبت اختراع - ثبت شرکت - ثبت برند

ثبت اختراع

ثبت اختراع احترام و محافظت از سالها تلاش و کوشش در ایجاد یک محصول یا فرآیند صنعتی است. گواهی ثبت اختراع به مخترع حق انحصاری در گسترش، حفظ، صادرات واردات، عرضه برای فروش، فروش و استفاده از فرآورده و کالاهایی که مستقیماً از طریق اختراع و فرآیندهای آن بدست می آیند را دارد.

گواهی ثبت اختراع طی گذراندن مراحل قانونی به مخترع ارائه می‌شود. کارشناسان موسسه ثبت ثمین ضمن پاسداشت از حقوق مخترعین، کلیه‌ی مراحل ثبت اختراع را با بالاترین دقت به کارفرمایان گرامی ارائه می‌نماید.

مزایای ثبت اختراع

– ثبت اختراع موجب ایجاد حمایت از مخترع و اختراع ثبت شده می‌گردد و به صاحب امتیاز اختراع پس از ثبت نهایی آن اجازه بهره برداری از نتایج تلاش داده می‌شود.
– ذخیره به قصد عرضه برای فروش یا استفاده از فرآورده -در خصوص اختراعاتی که در رابطه با فرآورده می‌باشد.
– بعنوان مالک یک اختراع، می‌توانید حق استفاده از آن را به سایرین تفویض کنید و در مقابل مبالغ و یا حق امتیاز دریافت کنید.
– ثبت اختراع باعث افزایش ارزش تجاری اختراع و در نتیجه افزایش سود بیشتر خواهد شد.
– امکان دسترسی به بازارهای جدید
– جلوگیری از فعالیت های تکراری
– حقوق ناشی از اختراع ثبت شده قابل انتقال است و در صورت فوت صاحب حق به ورثه او منتقل می شود.
– در صورت تقلید و هرگونه سوء استفاده از اختراع امکان اقدام قانونی برای مالک اثر وجود دارد. مالک یا مالکین می‌توانند علیه هر شخصی که بدون اجازه به حقوقشان تعدی نماید در دادگاه اقامه دعوی کند.
– نام مخترع در گواهینامه اختراع قید می‌شود، مگر این که کتباَ از اداره مالکیت صنعتی درخواست کند که نامش ذکر نشود. هر گونه اظهار یا تعهد مخترع مبنی بر این که نام شخص دیگری به عنوان مخترع قید گردد، فاقد اثر قانونی است.
– حمایت از طرح‌های صنعتی و ثبت آن افراد را به ابتکار و نوآوری تشویق می‌نماید و به آن‌ها انگیزه می‌دهد.
– امکان استفاده از مزایا و تسهیلات ارائه شده برای شرکت‌های فناور و دانش بنیان
– امکان بهره برداری از مزایای بنیاد ملی نخبگان
– تسهیل در پذیرش برای ادامه تحصیل در داخل یا خارج از کشور
– امکان دریافت تسهیلات و مزایای صندوق حمایت از پژوهشگران کشور
– امتیاز مثبت برای استخدام
– تسهیلات اعطایی برای خدمت سربازی (کسری، گذراندن آن در مراکز تحقیقاتی و در نزدیکی سکونت، امکان انجام یک پروژه پژوهشی به جای خدمت عادی سربازی برای دریافت کارت پایان خدمت حتی در حین تحصیل، و…)

مدت اعتبار گواهی ثبت اختراع

گواهي ثبت اختراع حقی است که به مالک اختراع برای خلق یک اختراع جدید اعطاء می‌شود و عموما در کشور‌های مختلف مدت اعتبار گواهی ثبت اختراع برای مدت زمان محدود ۲۰ سال اعطاء می‌شود. بر طبق ماده ۱۶ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، اعتبار گواهینامه ثبت اختراع، پس از بیست سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع منقضی می‌شود البته حفظ گواهینامه ثبت اختراع در این ۲۰ سال منوط به پرداخت اقساط سالیانه توسط متقاضی ثبت اختراع می‌باشد و در صورت عدم پرداخت هزینه سالانه اظهارنامه مربوط مسترد شده تلقی و با گواهینامه ثبت اختراع فاقد اعتبار می‌شود.

مراحل و مدارک ثبت احتراع

– دريافت و تكميل فرم اظهارنامه (اسامي مخترعين، نام مالك اختراع، نشاني و ساير اطلاعات فردي) و ادعانامه(3 نسخه).
– ارايه خلاصه اختراع، توصيف اختراع، نقشه هاي فني (3 نسخه).
– ارايه كپي شناسنامه و كارت ملي (3 نسخه) (در صورتي كه متقاضي مخترع نباشد= وكالت نامه).
– درج نام دانشگاه يا شركت در برگه ثبت اختراع
– معرفي نامه از طرف معاون پژوهشي دانشگاه و يا مديرعامل شركت، تعيين سهم مخترعين با دانشگاه يا شركت (سهم دانشگاه 25 درصد و سهم شركت تا 100 درصد) و ارسال نامه به رئيس اداره كل مالكيت صنعتي كشور از طرف دانشگاه يا شركت.
– مراجعه حضوري به اداره كل مالكيت صنعتي كشور
– مراجعه به اداره كل مالكيت صنعتي، ارايه مدارك و تعيين روز دفاع.
– پرداخت هزينه قانوني درخواست ثبت اختراع
– حضور در اداره در تاريخ اعلام شده و معرفي به يكي از مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي جهت دريافت تاييديه علمي از آنجا.
– مراجعه به مركز تحقيقاتي معرفي شده و ارايه مدارك و مستندات جهت بررسي و ارزيابي علمي اختراع مورد تقاضا.
– معرفي به روزنامه رسمي
– پس از تاييد علمي توسط مركز تحقيقاتي فوق الذكر، از سوي اداره كل مالكيت صنعتي به روزنامه رسمي معرفي خواهيد شد.
– مراجعه به روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران و چاپ آن.
– دريافت گواهي نهايي ثبت اختراع
– پس از گذشت 30 روز از چاپ در روزنامه رسمي، با در دست داشتن برگه روزنامه به اداره مالكيت صنعتي مراجعه شود.
– پرداخت هزينه هاي قانوني حق شارژ اختراع
– صدور گواهينامه ثبت اختراع به نام مخترعين.