موسسه ثبت ثمین ارائه کننده خدمات ثبت شرکت، ثبت برند، انجام تغییرات شرکت، ثبت اختراع،اخذ کارت بازرگانی، کارت بازرگانی

کارت بازرگانی

کارت بازرگانی

تقریباً هر اقدامی در چارچوب قوانین کشور، به یک مجوز از سوی مقامات یا سازمان های مربوط نیاز دارد. مثل رانندگی کردن که با داشتن گواهینامه رسمی از اداره راهنمایی و رانندگی، قانونی است و بدون آن، غیرقانونی و تخلف.

برای بعضی تجارت ها هم به چنین گواهینامه ای نیاز داریم که به آن «کارت بازرگانی» گفته می شود.

جهت ورود به دنیای جذاب صادرات و واردات ، اولین قدم اخذ کارت بازرگانی است. همکاران ما در موسسه ثمین به شما کمک می‌کنند تا سریعتر و آسان‌تر کارت بازرگانی خود را دریافت کنید.

چه شما به عنوان یک شخص حقیقی یا شخص حقوقی قصد تجارت داشته باشید. اخذ کارت بازرگانی، ارائه مدارک لازم و طی مراحل قانونی از الزامات این پروسه می‌باشد.

مدارک لازم جهت اخذ کارت بازرگانی مربوط به اشخاص حقوقی :

1. اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت‌ها رسیده باشد.

2. برای شرکت‌هاي با مسئولیت محدود، ارائه تقاضانامه ثبت شرکت‌هاي داخلی و شرکت، نامه رسمی ممهور به مهر اداره ثبت شرکت‌ها الزامیست.

برای شرکت هاي سهامی خاص و عام اظهار نامه ثبت شرکتهاي سهامی خاص یا عام ، ممهور به مهر اداره ثبت شرکت‌ها الزامیست.

3. اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.

4. تکمیل فرم دال به همراه امضاء مدیرعامل، مهر شرکت و گواهی امضاء در دفتر اسناد رسمی.

5.  گواهی موضوع ماده 186 ق.م.م مربوط به آخرین سال عملکرد باید بصورت سیستمی ارسال شود.

مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی در سال جاري به آدرس متقاضی از طرف سازمان امور مالیاتی.

6. روزنامه رسمی تاسیس و کلیه تغییرات شرکت تا این تاریخ (موضوع فعالیت شرکتهاي با مسثبتئولیت محدود و یا تضامنی بایستی در راستاي صادرات و واردات کالا باشد.)

7. اصل کارت ملی مدیرعامل. (در صورت داشتن هر گونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن و بارگذاري، تصویر شناسنامه از تمامی صفحات الزامیست).

8. اسکن و بارگذاري عکس ( تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید ).

9. اصل مدرك تحصیلی معتبر (حداقل دیپلم متوسطه) مدارك خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می‌باشد.

تبصره‌های مربوط به اخذ کارت بازرگانی:

تبصره 1 : دارندگان پروانه بهره برداري صنعتی، کشاورزي، معدنی، خدمات فنی مهندسی و خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات( ICT ) از مراجع ذیربط از ارائه مدرك فوق معاف می‌باشند. مشروط به اینکه دو سال از تاریخ صدور پروانه گذشته باشد.

تبصره 2 : افرادي که فاقد مدرك تحصیلی می‌باشند؛اگر داراي معیارهاي سنجش فعالیت در زمینه تجارت باشند،باید مدارك مثبته را جهت تکمیل پرونده و شرکت در کمیسیون به مدیریت واحد عضویت مراجعه نمایند.

تبصره 3 :افرادي که فاقد مدرك تحصیلی هستند اما 3 سال سابقه عضویت در اتاق را دارند، باید با درخواست کتبی به مدیریت واحد عضویت مراجعه نمایند.

10. اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم براي آقایان

تبصره : متقاضیانی که سن آنان 50 سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می‌باشند.

11. داشتن حداقل سن 23 سال تمام.

12. اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاري و حسن اعتبار بانکی به نام متقاضی ، نداشتن چک برگشتی با تاریخ افتتاح حساب بیش از یکسال و گردش مالی مناسب، ارائه مدرك مربوطه مورد قبول است(به همراه اصل دسته چک).

(درصورت نداشتن گردش یکساله دارا بودن شرط لازم برابر بند 1 و یکی از شرایط مندرج در بندهاي 2 الی 8 شاخص‌هاي احراز صلاحیت و اهلیت متقاضیان که در همین قسمت دردسترس می‌باشد).

13. ارائه یکی از مدارك مالکیت ذیل:

الف: اصل سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت، به آدرس دفتر مرکزي

ب: اصل اجاره نامه محضري معتبر به نام شرکت، براي محل کار و به آدرس دفتر مرکزي.

ج: اصل اجاره نامه بنگاه املاك داراي کد رهگیري به نام شرکت، براي محل کار و به آدرس دفتر مرکزي .(چنانچه مالک یکی از اعضاء هیات مدیره شرکت باشد ارائه سند مالکیت و اجاره نامه عادي کافی می باشد)

14. اشخاص غیر ایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه بر ارائه مدارك فوق به استثناي بند هاي 3 و 7و 10 ملزم به ارائه تایید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متبوعشان و ارائه اصل پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدارك می‌باشند.

15. مدرك تولیدي معتبر از یکی از وزارتخانه‌هاي تولیدي براي واحدهاي تولیدي. (صنوف تولیدي داراي پروانه کسب مشمول این بند نمی‌گردند).

16. کد اقتصادي جدید و یا ارائه تاییدیه پیش ثبت نام در سایت

مدارک لازم جهت اخذ کارت بازرگانی مربوط به اشخاص حقیقی:

1. گواهی عدم سوء پیشینه مدیر عامل که از زمان صدور آن ۶ ماه بیشتر نگذشته باشد.
2. اصل کارت ملی مدیر عامل.
3. اسکن عکس تمام رخ، ساده یا رنگی با پشت زمینه سفید.
4. اصل مدرک تحصیلی معتبر(حداقل دیپلم متوسطه)
توضیح بند: دارندگان پروانه بهره بردای کشاورزی، معدنی، صنعتی، فنی مهندسی و خدمات فناوری اطلاعات ازمراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، ازارائه مدرک فوق معاف می‌باشند.
5. اصل پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا اصل کارت معافیت دائم برای آقایان (برای افراد بالای ۵۰ سال این مدرک الزامی نیست).
6. حداقل سن برای اخذ کارت بازرگانی ۲۳ سال تمام می‌باشد.
7. اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام متقاضی(روی فرم الف و یا سربرگ بانک قابل قبول است) با مهر امضای رئیس شعبه. ( ضمنا حسابهای جاری شتاب مربوط به شهرستان‌ها قابل قبول است).
8. کد اقتصادی جدید یا تاییدیه پیش ثبت نام در وب سایت.

مراحل ثبت نام در سامانه اتاق بازرگانی برای دریافت کارت بازرگانی:

1. وارد کردن آدرس اینترنتی سپس وارد کردن شناسه ملی متقاضی و ورود کلمه عبور.
2. وارد کردن مشخصات متقاضی و اطلاعات شرکت متقاضی بطور کامل و دقیق.
3. اطلاعات مربوط به دارنده کارت بازرگانی با دقت تکمیل شود ( عکس پرسنلی رنگی با پشت زمینه سفید، حداکثر حجم 300 کیلو بایت)
4. اطلاعات ثبتی مطابق با برگه اظهارنامه ثبت در دفاتر بازرگانی وارد شوند.
5. وارد کردن اطلاعات تماس و یک نشانی اصلی.
6. وارد کردن اطلاعات هیأت مدیره.
7. تأیید فرمهای مورد نیاز جهت صدور کارت بازرگانی بعد از دریافت.
8. انتخاب حداقل یک رشته فعالیت برای واردات و حداکثر سه رشته.
9. اسکن تمامی مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت.
10. وارد کردن اطلاعات مربوط به فیش های پرداختی.
11. اصلاح و ویرایش کل اطلاعات تکمیل شده و سپس تأیید نهایی.